Svedea är annorlunda

Svedea är annorlunda

Problem
Svedea är en relativt ny utmanare inom försäkringsbranschen och erbjuder
försäkringar för mc, båt, snöskoter, hund och katt. Öka varumärkeskännedomen mot hushåll med bil med minst 5%.

Lösning
Svedea specialiserar sig på utvalda nischer och konkurrerar med kunskap,
engagemang och bemötande. Svedea har därför mycket kunder överlag, men de
som drabbats av en skada ger dem extra höga betyg. Utifrån denna paradox – att kunderna blir ännu nöjdare efter skada – skapades konceptet “Svedea är annorlunda”. En serie filmer spelades in, där vi ser personer relativt obrytt råkar ut för en ny skada. Till detta adderades också “social proof” i form av att ange betyg, samt antalet kunder. I samma manér spelades också radiospottar in, samt innehåll till sociala medier och banners.

Resultat
Kampanjen har varit en framgång, där framför allt TV drivit utvecklingen av kännedomen. Framgången tillskrivs framförallt kombinationen av enkelt budskap, distinkt utformning och tydlig avsändare.

Info
Kund:

Svedea

Kampanj:

Nöjdare med Svedea

Kategori:

Försäkring