Sprite-tåg i sommar!

Sprite-tåg i sommar!

För att skapa extra mycket awareness om Sprite i sommarhettan tog vi fram ett antal Sprite-brandade tåg som cirkulerade runt i Stockholm under sommarmånaderna. I kombination med detta har vi också skapat flertalet utomhusenheter.