Mediaplanering & köp

Prata med rätt person, vid rätt tillfälle till absolut lägsta kostnaden.
Effektiva mediaval som driver resultat.
Vi erbjuder smart och insiktsfull rådgivning inom mediaplanering. Vi har stor strategiskt kompetens och operativa resurser för att hantera samtliga kanaler. Med erfarenhet guidar vi dig genom det ständigt föränderliga medielandskapet och ser till att ditt varumärke når maximal effekt. Vår förståelse för både budskap och kanal blir din styrka på en konkurrensutsatt marknad.
Vår process.
Steg ett
Insikt

En effektiv mediastrategi baseras på djup förståelse målgruppens beteende och behov. Vi samlar in och analyserar data som vi omsätter till värdefull kunskap – och skapar en stabil bas för välgrundade rekommendationer.

Steg två
Strategi

Vi skapar en mediastrategi utifrån ett holistiskt varumärkesperspektiv och målgruppens kundresa. Vi balanserar långsiktiga varumärkesbyggande insatser – med taktiskt konvertingsfokus.

Steg tre
Taktiskt planering

Vi hjälper dig nå ut med rätt budskap, till rätt person, vid rätt tillfälle. Till den absolut lägsta kostnaden. Vi väljer kanaler med relevans och effekt som uppfyller våra mål. Med stor förståelse för respektive kanal väljer vi styrkor – och undviker svagheter.

Steg fyra
Optimering

Vi utvärderar kampanjen löpande och optimerar för maximerat resultat. Effektskillnaden som löpande A/B-testning uppnår är enorm. Insatser görs baserat på hur enheterna, placeringarna och budskapen presterar.

Steg fem
Uppföljning

Vi följer upp kampanjerna detaljerat utifrån satta målsättningar. Från varje kampanj dras lärdomar som gör oss starkare och smartare inför nästa omgång. Rapportering görs både kort och långsiktigt med hjälpa av kampanjmätningar och varumärkestracking.

Vill du veta mer om HOLY?