LOKA CRUSH EXPERIMENT

Enligt legenden finns ett recept på hur man kan få en crush på en person man aldrig träffat tidigare. Vi på HOLY och våra vänner på Loka blev (såklart!) nyfikna på detta – och bestämde oss för att testa teorin.

I mer vetenskapliga termer kallas receptet för Arthur Aruns förälskelseteori. Den går ut på att två främlingar ses i en halvtimme, svarar på 36 specificerade frågor och sen ser varandra i ögonen under fyra minuter. Sen ska en blixtförälskelse uppstå mellan dem.

Vi gjorde en film där vi parade ihop tio singlar som aldrig setts innan. De hade ingen aning om vad som skulle komma att drabba dem i testrummet, utan fick instruktionerna när de kommit på plats. Sedan fick de genomföra testet parvis. Spännande!

Det är lätt att bli förälskad i Loka Crush – det hörs ju på namnet. Och det är ju förbannat spännande att forska i svärmerier. Dessutom ville vi stärka det emotionella band mellan målgruppen och Loka Crush. Och att döma av reaktionerna på filmen, så lyckades vi (vi vill  inte skryta, alltså, men ändå).

Många har hört av sig och frågat hur det egentligen gick för paren. Och än så länge vet vi inte. Vi vill ju inte störa i ett känsligt läge. Men med tiden blir det kanske en uppföljning. < 3