GISSA LANDET

När Comviq – Sveriges schysstaste teleoperatör – skulle upplysa omvärlden om att comviqkunder fick ringa till 100(!!) olika länder för halva priset, ringde de till HOLY och bad oss förstärka och fördjupa kommunikationen kring detta.

Vi fick i uppdrag att berätta för alla om vilka länder som var på tapeten – på ett sätt som gjorde målgruppen rejält nyfiken och engagerad. Alltså banka in kunskapen på ett varmt och mjukt sätt.

Vi baserade kampanjen på Forsman & Bodenfors reklamfilm om Karim och tog fram gissalandet.se – en plattform där besökarna fick plocka fram sina geografikunskaper för att gissa vilket land som Karim och hans polare befann sig i.

  • gissalandet1
  • gissalandet2
  • gissalandet3
  • gissalandet4
  • gissalandet5
  • gissalandet6